Jag ser uppå dina ögon
Mer svensk musik på sidan

Svensk folksång: Lille Lasse